Wat is Asbest?

Asbest is een natuurlijk product. Door zijn opbouw en eigenschappen werd het gebruikt als ideale grondstof in de bouw en industrie. Het is een goedkoop, sterk, brandwerend en isolerend product. Om deze redenen is asbest op groot schaal toegepast in het verleden.

Tegenwoordig weet iedereen dat asbest gevaarlijk is en ernstige gevolgen voor de volksgezondheid met zich mee brengt. Daarom geldt sinds 1993 een algemene asbestverbod.

Asbestsanering

Het verwijderen van asbest is een specialistische werk dat aan de wettelijke voorschriften dient te voldoen. Daarom dient zowel het asbestverwijderingsbedrijf als de medewerkers gecertificeerd te zijn om het te kunnen uitvoeren. Uiteraard is GKS-Service B.V. gecertificeerd en voldoet daarmee als bedrijf aan de wettelijke eisen voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal en beschikken onze medewerkers over de nodige certificaten.

Het verwijderen van asbest kent een vaste voorbereidingsfases voordat er begonnen kan worden aan
het verwijderen. Het begint met het opstellen van een saneringsrapport door een bedrijf in het bezit van
het procescertificaat asbestinventarisatie . Daarna het opstellen van een saneringswerkplan. Na het
verkrijgen van een sloopvergunning kan het verwijderen van asbest beginnen, door een bedrijf in het
bezit van het procescertificaat asbestverwijdering onder de begeleiding van een DTA-er ( Deskundig
Toezichthouder Asbestsloop)