GKS-Service B.V. levert gevarieerde schoonmaakdiensten o.a.

  • Reguliere
  • Periodiek
  • Eenmalige

Reguliere schoonmaakdiensten zijn onder andere het dagelijks onderhoud van:

  • Kantoren, restaurants, winkels en winkelcentra
  • Scholen, kinderdagverblijven, buurtcentra, sportclubs
  • Gezondheidscentra, apotheken en huisartsenpraktijken

Periodieke schoonmaakdiensten zijn onder andere het onderhoud van:

  • Trappenhuizen en algemene ruimten van grote complexen

Eenmalige schoonmaakdiensten zijn onder andere het onderhoud van;

  • Verbouwingoplevering bij nieuw- en bestaande bouw
  • Leeghalen van een woning of ruimte
  • Het schoon opleveren van een woning of ruimte na festiviteiten, calamiteiten of incidenten

Naast bovengenoemde schoonmaakwerkzaamheden kunt u ons inschakelen voor facilitaire diensten zoals kantinewerkzaamheden en huishoudelijke diensten.

De uit te voeren werkzaamheden worden altijd op uw wensen en budget afgestemd.

We staan garant voor het nakomen van onze afspraken en leveren kwaliteit. Uiteraard werken we met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.