Subsidie asbestdaken sanering

Heeft u een gebouw waarop een dak aanwezig is met asbesthoudende materialen. Zoals bijvoorbeeld golfplaten of  leien.

Dan moet u rekening houden met het volgende:
Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. Om het risico voor de gezondheid te beperken wordt het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod heeft als gevolg dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.

Om de eigenaren te stimuleren heeft de overheid de “Subsidieregeling verwijderen asbestdaken” van toepassing verklaard. Hetgeen inhoud dat opdrachtgevers in aanmerking komen voor subsidie bij het verwijderen van asbestdaken van meer dan 35m2 mits zij het asbesthoudende dak laten verwijderen door een SC530 gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf die daarbij aan een aantal specifieke eisen voldoet.

Deze regeling voor bepaalde tijd is slechts van toepassing in de periode van 04-01-2016 t/m 31-12-2019. De regeling heeft een subsidieplafond, hetgeen wil zeggen dat er per jaar een vast bedrag/ budget is vastgesteld.

Hieronder vindt u het artikel van het Staatscourant over de subsidieregeling asbestdaken sanering.