Asbestverwijdering

Verwijderen van asbest is specialistisch werk, dat aan wettelijke voorschriften dient te voldoen.

 • Het verwijderen van asbesthoudend materiaal kent een vaste voorbereidingsfase;
 • Het begin met een onafhankelijk SC-540 gecertificeerde advies bureau, waarbij een Asbestdeskundige bij u langs komt, om waar te nemen waar het bron gebied zicht bevind;
 • Daarna wordt er een inventarisatierapport opgemaakt;
 • Dit rapport is leidend voor voortzettingprocedure en voor het aanvragen van een sloopvergunning bij de Gemeentelijke instantie van uw Stad of Dorp;
 • In het rapport staat waar en welk soort asbest er in uw pand, woonhuis, schuur etc, voorkomt en op welke wijze dit verwijderd moet worden. Aan de hand van dit inventarisatierapport kan er een offerte voor verwijdering worden opgemaakt;
 • Na gunning van de werkzaamheden wordt er een werkplan opgesteld voor de uitvoering;
 • GKS-Service B.V. als het SC-530 gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf dat asbestwerkzaamheden uitvoert, zal de beste technieken toepassen.

Voorzetting uitvoering

Onze zorg als bedrijf;

 • De omgevingsvergunning aanvraag doen wij zelf bij de Gemeente instantie van uw Stad of Dorp
 • Wij dragen zorg voor de afvoering van het verwijderde asbesthoudend materiaal en kunnen voor uw het gehele traject van asbest verwijdering uit handen nemen die zeer tijdrovend is
 • Bij afronding van de werkzaamheden schakelen wij een onafhankelijk laboratorium (meetbureau) in, die een luchtmeeting of een visuele inspectie uitvoeren
 • Ligt de gemeten asbest waarden volgens dit bureau binnen de wettelijke grenzen, dan wordt het werkterrein vrijgegeven. Daarna ontvangt uw een asbest vrijgave verklaring. Na afvoer van het asbest houdend materiaal ontvangt u een asbest transport overzicht
 • Alle betrokken medewerkers zijn(vakbekwame) gecertificeerde asbest verwijderaars en volgen de werkwijze van ons bedrijf.

Bij ieder project zal elke werkdag bij aanvang van de werkzaamheden een toolbox worden gehouden, om alle medewerkers voor te houden niet luchtig om te gaan met het verwijderen van asbest.